عسل با ارزشمند ترین ماده طبیعی و شفا بخش که از گذشته در سبد غذایی قرار داشته است. آی هویج با ارائه انواع عسلهای طبیعی از جمله عسل کنار (سدر)، عسل قنقال، عسل آویشن، عسل گون ، عسل چند گیاه  ، عسل کتیرا  و ... محصولات صد در صد طبیعی، با هدف افزایش سلامت غذایی خانواده ها به کاربران خود هدیه می کند.

عسل

نمایش سریع

عسل آویشن 1000 گرمی

85,000تومان

عسل آویشنعسل طبیعی آویشن اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. در عسل آویشن بیشترین شهد از گیاه آویشن وارد عسل شده‌است. عسل آویشن جزو محبوب ترین و خوش مزه ترین..

نمایش سریع

عسل قنقال 1000 گرمی

78,000تومان

عسل قنقالعسل طبیعی اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. عسل قنقال از شهد گل قنقال توسط زنبور عسل ساخته میشود. عسل قنقال جزو پر خاصیت ترین عسل های موجود در ایر..

نمایش سریع

عسل چند گیاه 1000 گرمی

74,000تومان

عسل چند گیاهعسل طبیعی چند گیاه اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. عسل چندگیاه  یا عسل چندگل، نوعی عسل طبیعی است که از گل گیاهان متعددی به وجود آمده است..

نمایش سریع

عسل کنار (سدر) 1000 گرمی

89,000تومان

عسل کنار (سدر)عسل طبیعی کنار (سدر) اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. در عسل کنار (سدر) بیشترین شهد از نباتات کنار (سدر) وارد عسل شده‌است. عسل کنار جزو محبو..

نمایش سریع

عسل گون 500 گرمی

45,000تومان

عسل گون عسل طبیعی اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. در عسل گون بیشترین شهد از نباتات گون وارد عسل شده‌است. عسل گون جزو محبوب ترین و خوش مزه ترین عسل های..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)