عسل چندگیاه  یا عسل چندگل، نوعی عسل طبیعی است که از گل گیاهان متعددی به وجود آمده است.عسل طبیعی اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند.

عسل چند گیاه

نمایش سریع

عسل چند گیاه 1000 گرمی

74,000تومان

عسل چند گیاهعسل طبیعی چند گیاه اکسیر بسیار ارزشمندی است. عسل طبیعی در تمام طول تاریخ به عنوان غذایی خوش طعم و یک داروی شفابخش مورد استفاده قرار میگرفته است. به علت متنوع بودن گیاهان، عسل‌های به دست آمده کم ‌تر تک ‌گلی بوده و بیشتر از چندین گیاه تولید می‌شوند. عسل چندگیاه  یا عسل چندگل، نوعی عسل طبیعی است که از گل گیاهان متعددی به وجود آمده است..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)