چرا آی هویج ؟


بسیاری از بیماری هایی که امروز بشریت با آن دست به گریبان است به علت استفاده از مواد غذایی صنعتی است. بسیار زیاد از عوارض فرایندهایی که برای صنعتی شدن مواد غذایی بر روی آنها استفاده میشود، شنیده ایم. 


اهداف :

ایجاد یک روند لذت بخش و دائمی از خرید محصولات طبیعی، هدف ما بهبود و رشد سالم جامعه ایرانیست.

ارائه بهترین کیفیت موجود از مواد غذایی طبیعی و البته تجربه خریدی لذت بخش و آسان.

ما در آی هویج به این ارزش ها پایبندیم:

به هیچ عنوان کمیت و کیفیت را فدای سود بیشتر یا ارزانی یک محصول نمیکنیم.

همواره به دنبال یادگیری، بهبود و توسعه هستیم.

همواره با مشتری صادق هستیم.